Kortidsminne etter hjerneslag

Jeg skulle egentlig ha skrevet om dette tidligere, men jeg glemte det 😉 For mange slagrammede er det et problem at hukommelsen blir dårligere, dette kjenner jeg selv på også, men vi prøver gjerne å gjemme det og bortforklare det, men sannheten er at dette problemet er nok en følgeskade av hjerneslaget.. Det finnes løsninger…

Pårørende til slagrammede, og hvordan det oppleves.

Denne artikkelen  er skrevet av min kone Helle, dette er hennes ord og følelser for hvordan hun ble behandlet mens jeg var indisponibel i sykesengen. Er det virkelig slik det skal være i helse Norge? burde ikke de som står nærmest bli inkludert, det er trossalt denne personen som kommer til å tilbringe mest tid…