Hjerneslag

Fakta om hjerneslag

– Det er ca. 16 000 tilfeller av hjerneslag i Norge hvert år.
– Det lever ca. 60 000 personer i Norge som har hatt hjerneslag, og om lag to tredjedeler av disse har en funksjonssvikt som følge av slaget.
– De første symptomene på hjerneslag er ofte kraftig trykkende hodepine, kvalme og brekninger. Fallende blodtrykk og pusteforstyrrelser kan være tegn på en alvorlig utvikling.
LFS_logo_banner_Liten